Doplnková výživa - úvod do problematiky

Doplnková výživa - úvod do problematiky
Doplnky výživy sú v modernej kulturistike široko diskutovanou témou. Množstvo popísaných riadkov nie vždy zodpovedná kvalite informácií.

Doplnky výživy sú také prípravky, ktoré kulturisti a dnes už aj iní športovci prijímajú, aby zvýšili svoju výkonnosť, dosahovali lepšiu regeneráciu, skrátili odpočinkovú fázu a celkovo zefektívnili prípravu. Doplnky výživy sú legálne preparáty, nepoškodzujú naše zdravie, v niektorých prípadoch majú priamo deklarovaný zdraviu prospešný účinok.

 


Night Protein od firmy Promil

 

Delenie doplnkov výživy


V literatúre sa môžeme stretnúť s viacerými klasifikáciami. Na stránke BBCenter uplatňujeme praktické delenie doplnkov výživy podľa ich pôsobenia na organizmus a podľa obsahu aktívnej látky. Podľa tohoto delenia si na našej stránke nájdete:

- Weight Gainer

- Proteín

- Aminokyseliny

- Anabolizujúce látky

- Tréningový stimulant

- Suplementy a špeciálne látky

- Energetické, izotonické a iné nápoje

- Karnitín

- Kreatín

- Spaľovače tuku

- Preparáty pre zdravie kĺbov

- Prohormóny

- Vitamíny


Praktické poznámky

V neprehľadnej škále doplnkov sa treba vedieť orientovať. Ak by človek počúval reklamné slogany, naša strava denne musela byť dopĺňaná aspoň jedným zástupcom z každej kategórie doplnkov. Skutočnosť je taká, že doplnky výživy si musíme vyberať cielene, vždy musíme vedieť, čo si od doplnku sľubujeme. Nemôžeme k tejto problematike pristupovať tak, že si nakúpime tri druhy preparátov, ktoré momentálne ovládajú trh, ale z ktorých možno ani jeden nezodpovedá našim potrebám.

Pri výbere doplnkov výživy musíme poznať cieľ, teda čo si od doplnku sľubujeme. Nemôžeme k tejto problematike pristupovať tak, že si nakúpime tri druhy preparátov, ktoré momentálne letia, a z ktorých možno ani jeden nezodpovedá našim potrebám.

Častou chybou sú nadnesené očakávania. Žiaden doplnok nevybuduje svaly sám od seba, to nedokážu ani toľko spomínané steroidy! Veľa sa hovorí o tom, ako steroidy riešia problém stagnácie, len málokto ale jedných dychom povie, že pre ich optimálny efekt je nevyhnutný adekvátny tréning a kvalitná výživa. Presne tak je to aj s legálnymi doplnkami výživy. Doplnky výživy musia sprevádzať a nie určovať primárné aktivity pri budovaní svalovej hmoty - tréning a základnú stravu.

Od doplnkov môžeme očakávať lepšiu regeneráciu, prevenciu prechladnutia, rýchlejšie doplnenie energie alebo kvalitnejší tréning. Pri detailnejšom pohľade na bombastické reklamy mnohých preparátov by mal každý prísť na to, že proklamovaný efekt je často nesplniteľný. Vždy keď sa dočítate, že ponúkaný preparát má výsledky porovnateľné so steroidmi, zamyslite sa nad tým. Buď je danný preparát z kategórie zakázaných, alebo reklama zavádza.

Neprehliadnuteľným aspektom pri výbere doplnkov sú peniaze. Je dobré zamyslieť sa nad tým, či peniaze z často obmedzeného rozpočtu investujeme do suplementu, ktorého efekt nám nikto nezaručí, alebo či si kúpime kvalitný proteín, ktorý môže našu konkrétnu situáciu, v dannom prípade zvýšenú potrebu bielkovín, skutočne vyriešiť. Niekedy peniaze nehrajú rolu, vtedy je namieste úvaha o skutočných potrebách a možnostiach ich riešenia. Ak potrebujeme zvýšiť kalorický príjem, dibencozidové tablety to nevyriešia. Ak potrebujeme prijať viac energie, zbytočne budeme konzumovať L- carnitine.

Záver

Zostavenie plánu doplnkovej výživy nie je jednoduchá záležitosť. Predpokladá poznanie účinkov preparátov, presné stanovenie požiadaviek a rozumnú finančnú kalkuláciu. V rukách rozumného konzumenta môžu doplnky priniesť efekt, ktorý stojí za vynaložené investície. V rukách živeľníka, ktorý sa riadi módou alebo mätúcou reklamou sú doplnky zbytočným vyhodením peňazí.