Kreatín – Interview s odborníkom

Kreatín – Interview s odborníkom
Dr. Jacques R. Poortmans je jeden z popredných odborníkov na kreatínovú suplementáciu. Pôsobí na univerzite v Bruseli. Články od profesora Poortmansa boli publikované vo viacerých odborných časopisoch.
Interview s profesorom Jacques R. Poortmansom o nežiadúcich účinkoch kreatínu

otázka
Všeobecne sa hovorí, že pri použití kreatínu vzniká renálny diskomfort, a že zaťaženie organizmu kreatínom vyvíja stres na obličky. Ako je to vlastne?

JRP
Pokiaľ sú obličkové funkcie pred použitím kreatínu neporušené, tieto problémy by nemali nastať. Publikovali sme práce, ktoré dokazujú, že u zdravých jedincov krátkodobá, strednedlho trvajúca, ale ja dlhodobá suplementácia kreatínom je pre obličky bezpečná. Dôležité je pritom, či používaný kreatín je čistý (pure creatine), pretože sa môžeme stretnúť s viacerými produktami, ktoré túto podmienku nespĺňajú.

otázka
Je známe, že absorbcia kreatínu svalmi sa dramaticky znižuje po týždni nasycovacej fázy (loading), a že po tomto období dochádza k vylúčeniu väčšiny prijatého kreatínu obličkami. Súvisí s týmto možné poškodenie obličiek?

JRP
Nie, ak sú dodržiavané predpísané pravidlá použitia kreatínu – cca. 20 gramov na deň počas nasycovacej fázy trvajúcej 5 dní, a ďalšom užívaní 2-3 gramov na deň. Treba vedieť, že asi 60% prijatej dávky nie je absorbovaných svalmi, ale že dochádza k vylučovaniu do moča. To je veľké plytvanie peniazmi!

otázka
Aký vplyv má kreatín na pečeň?

JRP
Podľa našich skúseností žiadny. Nenašli sme žiadne významné zmeny v pečeňových testoch pri orálnom používaní kreatínu.

otázka
Kto by sa mal vyhýbať kreatínu? Napríklad diabetici, u ktorých sú časté obličkové ochorenia?

JRP
V podstate tí pacienti, ktorí majú nejaké obličkové ochorenie. Najmä pri vyšších dávkach kreatínu dochádza k významnému zaťaženiu filtračnej schopnosti obličiek, preto by mali títo pacienti pristupovať k použitiu kreatínu s ohľadom na ich obličkové ochorenie.

otázka
Je chybou použitie kreatínu spolu s bielkovinami?

JRP
Nami urobené testy nepreukázali žiadny významný rozdiel v použití kreatínu s alebo bez proteínov. Dôležité je ale dodržanie adekvátneho prísunu bielkovín počas dňa (1.2-1.3 g/kg váhy, nie viac) aby mohla prebiehať proteínová syntéza.

otázka
Niekedy sa hovorí o vedľajších účinkoch kreatínu v sexuálnej oblasti. Môžete sa vyjadriť k tomuto?

JRP
Nie je dôvod veriť, že je súvis medzi kreatínom a sexuálnym správaním. Pre niekoho však takéto účinky môžu byť zaujímavé a verí v ich existenciu. Dôležité je sledovať čistotu preparátov. Niektoré spoločnosti „obohacovali“ kreatín o ďaľšie substancie, ktoré môžu mať účinky aj na sexuálnu oblasť. Takéto konanie nie je možné tolerovať.

(zdroj: Poortmans J.R. and Francaux M. (September 2000) Adverse Effects of Creatine. Fact or Fiction? Sports Medicine Volume 30:3: pages 155-170; creatinemonohydrate.net)