Metodika - Kruhový tréning

Metodika - Kruhový tréning
Kulturistický tréning nie je vždy o veľkých váhach, napumpovaných svaloch a vyčerpanom organizme. Niekedy nie je dosť síl, niekedy chýba motivácia, niekedy jednoducho treba niečo iné. Osobitnou formou zaťažovania svalov je kruhový tréning.
Tréning v praxi

Podstatou kruhového tréningu je cvičenie viacerých cvikov, väčšinou postupne na každý sval za sebou, vo forme akéhosi kruhu, ktorý môžeme viackrát zopakovať. Praktickú rovinu najlepšie dokumentuje príklad:

- Bradlá na prsia
- Sťahovanie kladky na chrbát
- Rozpažovanie jednoručiek
- Bicepsové zdvihy s jednoručkami v stoji
- Sťahovanie kladky na triceps
- Leg press
- Výpony na prístroji

Uvedených sedem cvikov sa odcvičí postupne za sebou s minimálnymi prestávkami medzi jednotlivými cvikmi. Používajú sa ľahšie cviky, ktoré nezaťažujú kĺbový aparát a umožňujú príjemné precítenie práce svalov. V každom cviku sa odporúča zvládnúť 10-12 opakovaní. Po absolvovaní jedného cyklu nasleduje 2-3 minútová prestávka a kruh je možno zopakovať ešte raz, alebo viackrát. Tréning by nemal trvať dlhšie ako hodinu, a keďže sa nepoužívajú vysoké váhy, nejde sa do maxima a volia sa „ľahšie“ cviky, tréning by mal končiť pocitom príjemnej, nie zdrvujúcej únavy.

Použitie

Počas tréningového roka je viacero okamihov, v ktorých bežný tréning nie je vhodný, alebo je dokonca kontraindikovaný. Takéto „mŕtve obdobia“, „hluché miesta“ alebo „vedomé poľavenia“, sú takmer neodvrátiteľnou súčasťou tréningovej praxe a aj pri najväčšej snahe sa im dlhodobo nemôžeme vyhnúť. Kruhový tréning nemusíme používať výlučne na „zaplátanie“ dier v tréningovom procese. Sú situácie, kedy kruhový tréning aplikujeme ako najvhodnejší typ tréning s ohľadom na jeho celkom špecifické a pre danné účely vhodné vlastnosti.

Zhrňme si možnosti použitia kruhového tréningu:

- začiatok nového tréningového obdobia
- príležitostné spestrenie tréningu
- kruhový tréning ako samostatný tréningový systém pre fitnes cvičencov a iné športy
- posilnenie kardiovaskulárneho systému
- adaptačný tréning

Záver

Cieľom tohoto článku bolo poukázať na existenciu tréningového systému, ktorý osobitným spôsobom využíva možnosti posilňovacieho tréningu