Metodika - Tréningový denník

Metodika - Tréningový denník
Pokrok v kulturistike neprichádza náhodne. Tréning, výživa, regenerácia, všetky tieto zložky treba úspešne integrovať do života kulturistu a dbať na ich dôsledné napĺňanie. Výbornou pomôckou v tomto snažení môže byť tréningový denník.
Organizácia denníka

Denník má byť stručný a výstižný. Nie je potrebné zapisovať si údaje formou celých viet či esejí. Jednoduchá tabuľka s niekoľkými dôležitými časťami nám úplne splní naše zámery.

Význam denníka

Vedenie tréningového denníka sa na prvý pohľad zdá ako zbytočná strata času, ale nie je tomu tak. Pomocou denníka sa môžeme vrátiť kedykoľvek naspäť a nalistovať si naše úspešné alebo menej úspešné tréningové schémy. Toto oceníme najmä vo chvíľach stagnácie, kedy našu myseľ zamestnáva hľadanie „tej správnej cesty“, ale aj vtedy, keď máme pocit, že potrebujeme niečo extra a pritom riešenie je úplne jednoduché. Do poznámky je možné uviesť aj pocity pri cvikoch, ciele do budúceho tréningu, nápady na zlepšenie tréningu. Individuálny prístup je samozrejmosťou.

Stravný denník

Tak ako je dobré zaznamenávať si tréning, aj záznamy o strave môžu výrazne napomôcť nášmu progresu. Opäť je na zváženie, čo si zapíšeme, ale čím presnejšie budú naše záznamy, tým účelnejšie môžeme zasiahnúť.

Zapisovanie stravy môže mať niekedy väčší význam ako zápisky o tréningu. Pri skutočne kvalitnom a tvrdom tréningu sa práve výživa stane kľúčovým faktorom, ktorý rozhodne o úspechu alebo neúspechu nášho snaženia. Aby ste zabránili improvizácii, aby ste neobjavovali už dávno objavené, otvorte svoj denník a urobte to, čo sa vám už raz osvedčilo.

Denník ako motivácia

Tréningový denník môže byť výbornou motiváciou. Ak si naplánujete určitý pokrok, napríklad prírastok na bicepsoch, či zvýšenie váhy v určitom cviku, zapíšte si tieto ciele! Napísané ciele vás budú motivovať viac ako ciele, ktoré si nechávate pre seba. Stanovte si presné termíny splnenia vašich cieľov a buďte dôsledný. Zapíšte si nielen plány, ale aj ich splnenie. Ak sa vám podarí dosiahnuť cieľ v termíne, alebo ešte skôr, dodá vám to chuť do ďalšej práce a možno sa vaše ciele stanú odvážnejšími. Pre úspech v kulturistike je často potrebné robiť veľké veci, niekedy však pomôžu aj také maličkosti, ako je pero