Olympia Weekend 2017

Olympia Weekend 2017
Adela Ondrejovičová na Olympia Weekend 13.miesto
Na včerajšom Olympia Weekend-e Adela Ondrejovičová obsadila pekné 13 miesto.Adele srdečne blahoželáme.