BBCenter.sk - E-shop - Proteiny, Carnitin, Creatine, Gainery atd. Články Spravodajstvo PROPOZÍCIE - MSR v kulturistike a fitness juniorov a junioriek

PROPOZÍCIE - MSR v kulturistike a fitness juniorov a junioriek

PROPOZÍCIE - MSR v kulturistike a fitness juniorov a junioriek
Po zverejnení na SAKST.sk prinášame aj mi propozície na Majstrovstvá Slovenska v kulturistike, klasickej kulturistike, men´s physique a fitness juniorov, fitness, body fitness a bikiny fitness junioriek, ktoré sa uskutočnia 18.4.2015 v Hnúšti v športovej hale.

PROPOZÍCIE


Majstrovstvá Slovenska 
v kulturistike, klasickej kulturistike,
men´s physique a fitness juniorov,
fitness, body fitness a bikiny fitness
junioriek


Pohárová súťaž v kulturistike masters
(Nominácia na ME juniorov, junioriek a masters)


 

A. Všeobecné ustanovenia :

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST : FITNES KLUB –
ISKRA Hnúšťa v spolupráci s Mestom Hnúšťa a
Mestom Tisovec
Miesto konania: Mestská športová hala v Hnúšti
( GPS: 48° 34' 25.8192598" N , 19° 57' 20.7883644" E )
Dátum konania: 18.04.2015
Prihlášky: Zaslať elektronicky na predpísanom formulári
do 9.4.2015
e-mail: fitnes.hnusta@ gmail.com
tel. č.: 0903749626

Tel. kontakt: 0903 749 626, 0905 659 271
Prihlasovací formulár:  http://www.sakst.sk/wpcontent/uploads/2012/09/Prihl%C3%A1%C5%A1ka-nas%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-SAKFST-doc-6.doc

Propozície v PDF na stiahnutie: http://www.sakst.sk/wp-content/uploads/2015/03/PropozicieHnusta.pdf

Ubytovanie : V prípade potreby si zabezpečí každý pretekár
individuálne a na vlastné náklady. Kontakt na
ubytovanie : Salaš pod Maginhradom, Veľké
Teriakovce,
http://www.salaspodmaginhradom.sk/, tel.č. 0903 346 733
e-mail: info@salaspodmaginhradom.sk.

Pri objednávaní uveďte : Majstrovstvá SR Hnúšťa, Vzdialenosť od Hnúšte
smer Rimavská Sobota cca 16 km.

Stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje, no pred MŠH bude k
dispozícii množstvo jedál a nápojov.

Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí
usporiadateľ podľa platných smerníc SAKFST,
ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

 

B. Technické ustanovenia :

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel kulturistiky,
klasickej kulturistiky, fitness, body fitness, bikiny
fitness a men´s physique.


Podmienky štartu:

a) platná licenčná karta SAKFST
b) nalepená členská známka za rok2015
c) včas zaslaná prihláška, neprihlásení môžu
štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo
výške 10.- €


Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti
rozhodne komisia v zložení:
-hlavný rozhodca, delegát súťaže, riaditeľ súťaže.


Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre
dopingovú kontrolu


Kategórie:
a). Kulturistika juniorov
kategória do 70kg
kategória do 80kg
kategória nad 80kg


b). Klasická kulturistika juniorov
kategória open
Klasickí kulturisti - súťažiť môžu tí športovci, ktorí splnia váhový limit
podľa priloženého vzoru

Výška Váha
do 170 cm (výška – 100) + 1 kg
do 175 cm (výška – 100) + 2 kg
do 180 cm (výška – 100) + 3 kg
do 190 cm (výška – 100) + 4 kg
do 198 cm (výška – 100) +4,5kg
nad 198 cm (výška – 100) + 5 kg
f). Fitness juniorov
kategória open
g.) Men´s physique juniorov
kategória open
c). Body fitness junioriek
kategória open
d). Fitness junioriek
kategória open
e.) Bikiny fitness junioriek
kategória do 163 cm
kategória nad 163 cm
f). Kulturistika masters
kategória open

C. Činovníci súťaže :

Riaditeľ súťaže: Ján Šuta
Sekretár súťaže: Ing. Anna Šuttová
Hospodár: Ing. Anna Šutová
Vedúci pretekárov: Dušan Ďubek
Zdravotná služba: MUDr. Ladislav Lebeda
Hudobná réžia: Ľubomír Varga
Moderátor: Dalibor Biro
Rozhodcovia:
Hlavný rozhodca: Ing. arch. Peter Uríček MR
Pódiový rozhodca: Ing. Ľubomír Hečko III. stupňa
Sekretár hl. rozhodcu: Ing. Marián Prekop III. stupňa
Asistent sekretára: Ing. Milada Huláková I. stupňa
Rozhodca č.1: Andrej Mozoláni/Natália Révajová I.st. / III.st.
Rozhodca č.2: Jozef Andreja III. stupňa
Rozhodca č.3: Ladislav Meško MR
Rozhodca č.4: Bc. Anton Tabernaus III. stupňa
Rozhodca č.5: Iveta Chrťanová I. stupňa
Náhr. rozhodca: Natália Revajová/Andrej Mozoláni III.st./ I.st.
Delegát súťaže: Ing. Štefan Petrík

E. Časový rozpis :

od 9:00 – 11:00 prezentácia pretekárov
od 11:00 – 12:00 porada rozhodcov
od 12:00 – 15:00 semifinále
od 17:00 – 19:00 finále a vyhlasovanie výsledkov

F. Rôzne :

Tituly: Víťazi jednotlivých kategórií získajú titul majster
Slovenska, 1-3 miesto diplom a medailu, 4-6 miesto
diplom.
Ceny: Na 1-6 mieste získajú ceny od sponzorov, ktoré sú
vopred určené podľa umiestnení.
Hudobný doprovod: Každý/á pretekár / ka ( v tých kategóriách, kde sa
vyžaduje hudobný sprievod ) odovzdá pri prezentácii
CD s hudobným podkladom k voľnej zostave, na
ktorej môže byť len jedna skladba.
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac
pretekárov dvaja tréneri voľný vstup do rozcvičovne.
Foto, video : Ing. Pavel Košaník.


Upozornenie : Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov
uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov môže
byť uložená sankcia 20.- €.

Zmluvní partneri SAKFST:
ATP s.r.o.,
Kompava s.r.o.,
VictorySport s.r.o.,
Kráľovská pekáreň Stanislav a syn,
Mozolani The Fitness Authority,
MadMax.


Propozície spracoval riaditeľ súťažeJuraj Šutta, Dňa: 8.3.2015

Propozície schválil predseda ŠTK: Bc. Anton Tabernaus, Dňa: 15.3.2015