Nočný beh

Nočný beh
V mesiaci september sa v Hnúšti konal nočný beh, hlavným organizátorom tejto akcie bol viceprimátor Roman Lebeda. Na pretekoch sa zúčastnilo 94 bežcov zo štyroch krajín v mimoriadne silnej konkurencii.Beh krátko po 19:30 hod. odštartoval primátor mesta Michal Bagačka, ktorý zároveň oceňoval víťazov a odovzdával i vecné ceny. Na tejto akcii sa spnozorsky podieľala f.TOTAL SPORT com. Dušan Ďubek, ktorý dodal pre víťazov výrobky ATP NUTRITION, MEGA PRO.