BBCenter.sk - E-shop - Proteiny, Carnitin, Creatine, Gainery atd. Články Veda, výskum, medicína, odborné články Rozhovor s MUDr.Hamarom, CSc. o silových cvičeniach a ich priaznivý vplyv na zdravie človeka.

Rozhovor s MUDr.Hamarom, CSc. o silových cvičeniach a ich priaznivý vplyv na zdravie človeka.

Rozhovor s MUDr.Hamarom, CSc. o silových cvičeniach a ich priaznivý vplyv na zdravie človeka.
Rozhovor s MUDr.Hamarom, CSc. o silových cvičeniach a ich priaznivý vplyv na zdravie človeka.

Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc., je profesorom na Katedre športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1980 získal atestáciu z vnútorného lekárstva a v roku 1985 z telovýchovného lekárstva. Titul CSc. v odbore  telovýchovné lekárstvo získal v roku 1985. V roku 1992 sa stal docentom a od roku 2000 je profesorom. Pracuje na Katedre športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Starší ľudia, ale aj tí, ktorí majú vysoký krvný tlak, sa spravidla obávajú silových cvičení. Aký šport alebo ktoré cvičenia by ste im odporučili?


D. HAMAR: Vysoký krvný tlak považuje nielen laická verejnosť, ale aj mnohí lekári za typickú kontraindikáciu akejkoľvek pohybovej aktivity, nehovoriac o silových cvičeniach. Opakovane bolo však preukázané, že aj keď pri samotných cvičeniach krvný tlak stúpa, z dlhodobého hĺadiska vedú pravidelné cvičenia k jeho miernemu poklesu, pričom to neplatí iba pre vytrvalostné aktivity, ale aj silové cvičenia. Samozrejme, že sa neodporúčajú cvičenia vykonávané maximálnym úsilím, ale také, pri ktorých prekonávaný odpor nepresahuje 70 percent jednorazového maxima. V praxi to zodpovedá napr. dvíhaniu závažia, ktoré dokážeme vykonať desaťkrát.

Proteíny a doplnky výživy za výhodnú cenu