Vplyv leucínu na proteosyntézu u starších ľudí

Vplyv leucínu na proteosyntézu u starších ľudí
V štúdii Christos S. Katsanos a kol. (*) boli sledované 2 skupiny dospelých – jedna skupina starších a jedna skupina mladších jedincov.
Obe skupiny boli rozdelené do podskupín, jedna podskupina dostala zmes esenciálnych aminokyselín (6.7g) obsahujúcu 26% leucínu, druhá podskupina prijímala zmes s obsahom 41% leucínu. Pomocou svalových biopsií a biochemických metód bol sledovaný metabolizmus bielkovín po takejto dávke esenciálnych aminokyselín. Obe podskupiny mladších jedincov zaznamenali zvýšený metabolický obrat proteínov, bez signifikantnej zmeny medzi jednotlivými podskupinami. U starších jedincov boli výsledky odlišné. Zatiaľ čo podskupina, ktorá v zmesi aminokyselín mala 26% obsah leucínu nezaznamenala zvýšený obrat bielkovín, druhá podskupina takýto zvýšený metabolický obrat zaznamenala.

Z výsledkov štúdie plynie, že u mladších jedincov nie je zastúpenie leucínu v aminokyselinovom spektre vo vzťahu k stimulovaniu proteosyntézy významnejšie ako zastúpenie ostatných esenciálnych aminokyselín. Naopak, u starších jedincov práve zvýšený prísun leucínu môže obrátiť negatívne metabolické pomery bielkovín v prospech zvýšenej proteosyntézy.

Poznámka k štúdii

Ukazuje sa, že popri rôznych hormonálnych metodikách, sa objavujú stále nové a nové nutričné možnosti v boji proti starnutiu. Keďže jednou zo známok starnutia je práve znížená proteosyntéza a tým vlastne strata aktívnej telesnej hmoty, vhodnou úpravou diéty je možné nepriaznivé procesy starnutia spomaliť. Zvýšenie proteosyntézy suplementovaním aminokyselinových preparátov, obzvlášť tých so zvýšeným obsahom leucínu, môže byť jednou z ciest k dosiahnutiu týchto cieľov.

(*)American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism 291: E381-E387, 2006